Från ordförande: Med eller utan vitlök?

Då jag som ung flyttade hemifrån för att studera fick jag ett råd av min pappa: om du följande dag har en träff eller ett viktigt möte ska du för allt i världen låta bli att äta för mycket vitlök.

I år har de flesta av oss tvingats ty sig till distansarbete och distansmöten. Vänner av vitlök har kunnat frossa i nämnda delikatess utan att behöva oroa sig för om det är möte följande dag eller inte.

Från och med mars anpassade också Sanasto snabbt sin verksamhet till distansarbete, och olika former av samarbete har överlag fungerat utmärkt. På våren tvingades Sanasto också ställa in en del program, men å andra sidan kunde vi exempelvis i samarbete med biblioteken förhandla fram ett avtal om läsevenemang på nätet för den tid som undantagstillstånd rådde. Sanasto har också arrangerat olika webbinarier.

Distansmöten kan fungera väldigt bra, och börja kännas som en ny rutin. Personligen tycker jag ändå att riktiga möten är betydligt mera levande och belönande rent kreativt. Vi får hoppas att nästa år blir bättre i det här avseendet.

Vissa saker har trots allt fungerat som tidigare också i år. Utbetalningen i december löpte normalt, och Sanasto erlade upphovsrättsersättningar på över 8,5 miljoner till sammanlagt över 10 600 författare, översättare och rättsinnehavare. Coronasituationen borde inte heller inverka på ersättningarna 2021, eftersom anslaget i statens budget är på samma nivå som i år.

Ett ärende som på nytt aktualiserades i slutet av året är frågan om ersättning för lån av e-böcker. I början av december ställde riksdagsledamot Sari Sarkomaa (saml) ett skriftligt spörsmål om möjligheterna att göra utlånings- och Celia-ersättningarna teknologineutrala.

Enligt nuvarande upphovsrättslag betalas ersättning enbart för lån av fysiska verk. Samtidigt har lån av e-böcker och ljudböcker ökat märkbart. I det aktuella spörsmålet förslås att Finland som ett av de första EU-länderna kunde gå in för att ge ersättning också för lån av e-böcker och ljudböcker.

I Finland utreds för tillfället också möjligheterna att grunda ett nationellt e-bibliotek. Sanasto ser det som logiskt att frågan om ersättning för lån av e-material kunde avgöras i anslutning till det ärendet.

Med dessa ord vill jag tillönska alla en stämningsfull jul och ett gott nytt år 2021. Vi jobbar vidare tillsammans.

Peter Sandström
Sanastos ordförande