Juni månads utbetalning 2023

I Sanastos andra utbetalning för året betalades ersättningar värt sammanlagt 3 534 247 euro till litterära upphovspersoner. Ersättningar betalades till 10 373 upphovspersoner och rättsinnehavare till avlidna upphovspersoner. Utbetalningarna syns på mottagarnas konton måndagen den 5 juni 2023.

Juni månads utbetalning 2023

  • Utlåningsersättning 3 235 541 €
  • Celias egenbokslån 138 329 €
  • Radio- och tv-ersättningar 15 240 €
  • Radio- och tv-arkiversättningar 107 778 €
  • Ersättningar för publicering 33 334 
  • Ersättningar för framförande 3 490 €
  • Biblioteks, arkiv- och museiersättningar 34 €

Mest betalades utlåningsersättningar i form av tilläggsbetalningar

De upphovsrättsersättningar som Sanasto betalar ut slutar att gälla inom tre år, ifall de inte kan betalas till den upphovsperson som de tillhör. De utlåningsersättningar som förfallit och Celia-egenbokslåneersättningar delas ut som tilläggsbetalningar till de upphovspersoner vars verk har lånats under låneåret för de förfallna ersättningarna. I juni månads utbetalning betalades utlåningsersättningar för lånen 2018 och Celia-egenbokslåneersättningar för lånen 2018 i form av tilläggsbetalningar.

Till Sanastos nya kunder betalade vi retroaktivt som kompletterande utbetalningar utlåningsersättningar för lånen under åren 2019–2021. Även ersättningarna för Celia-egenbokslånen 2022 betalades nu ut. Dessutom betalades det ersättningar för radio- och TV-användningen av litteratur, offentligt framförande av verk samt deras publicering som en del av nya verk.

De som har fått ersättningar har skickats en kalkyl över betalningen via OmaSanasto, ur vilken de personliga ersättningsuppgifterna framgår. Utbetalningarna syns på mottagarnas konton måndagen den 5 juni 2023.

Vad är tilläggsbetalning och kompletterande betalning? Läs mera här.
Vilka upphovsrättsersättningar betalar Sanasto ut? Läs mera om ersättningsslagen.

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter inför höstens utbetalningar

Traditionellt har Sanasto fyra utbetalningar per år. Utbetalningarna omfattar olika ersättningsslag. Den följande utbetalningen äger rum måndagen den 4 september. Årets sista utbetalning sker i december, och då betalas utlåningsersättningar för lånen 2022 ut för första gången.

Den sista dagen då du ännu kan meddela om ändrade bank-, kontakt- eller verkuppgifter för september månads utbetalning är den 18 augusti och för december månads utbetalning den 3 november 2023. De egna uppgifterna kan redigeras i tjänsten OmaSanasto.

Vår kundservice hjälper i alla frågor som gäller de egna uppgifterna och deras uppdatering! Vi betjänar med telefon (+358 (0)9 5629 3300) eller med e-post på adressen [email protected]. Du kan också skicka e-post och be oss ringa tillbaka så återkommer vi.

Utbetalningar 2023

Här kan du kolla vilka ersättningsslag som betalas ut i den följande utbetalningen.