Vad är tilläggsbetalning och kompletterande betalning?

Sanasto betalar ut upphovsrättsersättningar fyra gånger årligen. I årets sista utbetalning betalas utlåningsersättningar ut för första gången på basis av föregående års lån. Också i vårens utbetalning betalas utlåningsersättningar, men då är det fråga om kompletterande betalningar och tilläggsbetalningar. Vad betyder dessa två termer egentligen?

Kompletterande betalningar gör det möjligt att få ersättningar retroaktivt

Kompletterande betalningar betalas typiskt ut till Sanastos nya kunder. Det är möjligt att få ersättningar retroaktivt för tre år, dvs. en ny kund får de ersättningar som tidigare har ackumulerats för honom eller henne i den kompletterade betalningen. En upphovsperson kan också få en kompletterande betalning om han eller hon tidigare glömt anteckna ett verk i sin verkförteckning eller om uppgifter om ett visst verk tidigare har varit bristfälliga. Ersättningar kan betalas först när verken har lagts till verkförteckningen.

Tilläggsbetalningar görs när ersättningarnas giltighet har gått ut

De upphovsrättsersättningar som Sanasto betalar går ut tre år efter att de har betalats för första gången. Sanasto arbetar aktivt för att varje upphovsperson som har rätt till ersättning kan nås inom den här tiden. Det finns dock upphovspersoner som vi av en eller annan anledning inte har kunnat nå eller som inte har ansökt om sina ersättningar inom treårsperioden. Därför har Sanasto årligen ett visst antal ersättningar som inte har lösts ut inom treårsperioden. Dessa ersättningar delas ut som tilläggsbetalningar till de kunder vars verk har lånats under låneåret för de ersättningar som löper ut.

Till exempel i maj månads utbetalning 2024 betalas som tilläggsbetalning ersättningar vars giltighet har löpt ut, dvs. utlåningsersättningar för lånen 2019 samt kompletterande betalning för lånen under åren 2020–2022. Tilläggsbetalningarna går till alla vars sammanlagda ersättningar i utbetalningen överskrider Sanastos utbetalningsgräns, dvs. 10 euro.

Sanastos kund: uppdatera dina uppgifter före nästa utbetalningar

Med tanke på följande utbetalningar ska uppgifterna i webbtjänsten OmaSanasto vara uppdaterade. Kom ihåg att kolla följande saker i webbtjänsten:

  • Kontaktuppgifter. Kolla att dina kontakt- och bankuppgifter stämmer.
  • Skatteprocent. Kolla att skatteprocenten i tjänsten stämmer. Om den skatteprocent som syns i webbtjänsten stämmer, behöver du inte göra någonting. Om du vill ändra din skatteprocent, ska du skicka skattekortet till Sanasto, gärna direkt i OmaSanasto eller via e-post till adressen [email protected].
  • Förteckning över verken. Kolla att alla dina verk inklusive alla upplagor finns med i förteckningen och att även antalet författare och din roll har kompletterats i uppgifterna. Sanasto kan bara betala ut ersättningar för verk som finns med i förteckningen. På våra sidor hittar du anvisningar om hur förteckningen kompletteras.

Läs mera

Du hittar utbetalningstidtabellen här.