Lägg till e-böcker och e-ljudböcker i OmaSanasto

Den första utbetalningen av e-utlåningsersättning gjordes i december 2023 för e-lån på allmänna bibliotek. Från och med 2024 kommer utbetalningar att göras för e-lån från både allmänna bibliotek och universitetsbibliotek.

Lägg till e-böcker och e-audioböcker i din verkförteckning i OmaSanasto. Utlåningsersättning betalas endast för verk som finns i verkförteckningen.

E-utlåningersättningen betalas endast för verk som kan lånas från bibliotek. Sanasto betalar inte ersättningar för verk som lästs via kommersiella e-boktjänster.

Hur lägger jag till e-böcker och e-ljudböcker i OmaSanasto?

Verkförslag

  • Utifrån de författarnamn som du anmält till OmaSanasto får du verkförslag från Nationalbibliotekets databas Melinda. En lista över förslagen visas under din verkförteckning. Du kan lägga till förslag i verkförteckningen genom att klicka på ”Lägg till +”, varefter uppgifterna om verket öppnas under listan. Välj rätt författarnamn, din roll i verket, och antal upphovspersoner i samma roll. Klicka till slut på ”Spara”.
  • Du kan dölja felaktiga förslag genom att klicka på ”Avslå”.

Lägg till verk manuellt

  • Gå till din verkförteckning via den övre menyn i OmaSanasto. Klicka på ”Lägg till nytt verk +”. Lägg till verket genom att fylla i de obligatoriska uppgifterna och välja rätt författarnamn och din roll i verket.
  • Du aktiverar översättarrollen genom att klicka på ”översättning” bredvid verkets form.
  • Spara den kompletterade blanketten.

Roller i verk

  • Ange din roll i verket och hur många upphovspersoner i samma roll verket har. Exempel: Verket är en översättning med två översättare. Då anger översättaren endast antalet översättare (2). Det totala antalet olika typer av upphovspersoner behöver alltså inte längre anmälas.
  • När det gäller med flera upphovspersoner anger endast den som först anmäler verket antalet upphovspersoner. Därefter behöver andra som anmäler verket inte längre ange antalet upphovspersoner.
  • Om du anser att antalet upphovspersoner är för litet kan du skicka en ändringsbegäran till anmälaren direkt via OmaSanasto.

Hur söker jag verk i tjänsten Finna?

Öppna Nationalbibliotekets tjänst Finna: https://kansalliskirjasto.finna.fi/?lng=sv

Sök verken med ditt upphovsnamn. Du kan avgränsa sökresultaten enligt typen av material: e-böcker och ljudupptagningar (e-ljudböcker).

Läs mera

Sanastos betalningar och ersättning.