Maj månads utbetalning 2022

I Sanastos andra utbetalning för året betalades ersättningar värt sammanlagt 2 777 435,44 euro till litterära upphovspersoner. Ersättningar betalades till 8 301 upphovspersoner och rättsinnehavare till avlidna upphovspersoner.

Maj månads utbetalning 2022

  • Utlåningsersättning 2 600 908,80 €
  • Celias egenbokslån 154 800,55 €
  • Celias läroboksersättningar 5,80 €
  • Radio- och tv-ersättningar 4 217,05 €
  • Ersättningar för publicering 6 604,95
  • Ersättningar för framförande 1 773,97 €

Mest betalades utlåningsersättningar i form av tilläggsbetalningar

De upphovsrättsersättningar som Sanasto betalar ut slutar att gälla inom tre år, ifall de inte kan betalas till den upphovsperson som de tillhör. De utlåningsersättningar som förfallit och Celia-egenbokslåneersättningar delas ut som tilläggsbetalningar till de upphovspersoner vars verk har lånats under låneåret för de förfallna ersättningarna. I maj månads utbetalning betalades utlåningsersättningar för lånen 2017 och Celia-egenbokslåneersättningar för lånen 2017 i form av tilläggsbetalningar.

Till Sanastos nya kunder betalade vi retroaktivt som kompletterande utbetalningar utlåningsersättningar för lånen under åren 2018–2020. Även ersättningarna för Celia-egenbokslånen 2021 betalades nu ut. Dessutom betalades det ersättningar för radio- och TV-användningen av litteratur, offentligt framförande av verk samt deras publicering som en del av nya verk.

De som har fått ersättningar har redan skickats en kalkyl över betalningen, ur vilken de personliga ersättningsuppgifterna framgår. Utbetalningarna syns på mottagarnas konton måndagen den 16 maj 2022.

Vilka upphovsrättsersättningar betalar Sanasto ut? Läs mera om ersättningsslagen.

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter inför höstens utbetalningar

Traditionellt har Sanasto fyra utbetalningar per år. Utbetalningarna omfattar olika ersättningsslag. Den följande utbetalningen äger rum måndagen den 5 september. Årets sista utbetalning sker i december, och då betalas utlåningsersättningar för lånen 2021 ut för första gången.

Den sista dagen då du ännu kan meddela om ändrade bank-, kontakt- eller verkuppgifter för september månads utbetalning är den 19 augusti och för december månads utbetalning den 4 november 2022. De egna uppgifterna kan redigeras i tjänsten oma.sanasto.fi.

Vår kundservice hjälper i alla frågor som gäller de egna uppgifterna och deras uppdatering! För närvarande betjänar vi i första hand med e-post på adressen [email protected]. Du kan också skicka e-post och be oss ringa tillbaka så återkommer vi.

Utbetalningar 2022

Här kan du kolla vilka ersättningsslag som betalas ut i den följande utbetalningen.