Niina Vettensola har utnämnts till Sanastos verksamhetsledare

Niina Vettensola

JM Niina Vettensola har utnämnts till Sanastos nya verksamhetsledare. Hon påbörjar arbetet i januari 2023.

Tidigare har Vettensola arbetat som direktör för juridiska ärenden på Tradenomförbundet. Hon har gjort en lång karriär inom arbetsrätt. Som verksamhetsledare ansvarar Vettensola för Sanastos verksamhet och utvecklingen av den samt bedriver aktivt samarbete med andra aktörer inom branschen.

– Bokbranschen befinner sig i ett brytningsskede. Digitaliseringen av litteratur ökar och medför många fina möjligheter för bokbranschen, men samtidigt oroar sig författare för att de inte ska få en skälig ersättning för arbetet. Sanasto innehar en viktig roll i säkerställandet av författarnas utkomst inom sina verksamhetsområden, och för mig är det en stor ära att göra mitt för att främja författarnas ställning, säger Vettensola.

Sanastos ordförande Peter Sandström är nöjd med valet.

– Vi tror att Niina Vettensola kommer att lotsa Sanasto med gedigen kompetens och samtidigt komma med nya perspektiv på verksamheten. Vi är övertygande om att Vettensola har kompetens att leda och utveckla verksamheten, säger Sandström.