Satu Lundelin är Sanastos nya jurist

Den litterära upphovsrättsorganisationen Sanasto har utnämnt Satu Lundelin till sin nya jurist. Hon inledde sitt arbete den 21 januari 2022. Tidigare har Lundelin bland annat arbetat på förlaget Edita Publishing som innehållsproducent och förlagschef samt som jurist på Finlands facklitterära författare r.f.

– Jag är mycket glad att vi har fått med i Sanastos team en jurist som känner bokbranschen väl. Det är fint att i samarbete kunna vidareutveckla Sanastos verksamhet och licensområden samt få Satus sakkännedom med i detta utvecklingsarbete. Jag hoppas att våra kunder också i fortsättningen flitigt använder våra juridiska rådgivningstjänster, säger Sanastos verksamhetsledare Anne Salomaa.

På Sanasto ansvarar Lundelin för den juridiska rådgivningen för litterära upphovspersoner och användare, förhandlingarna om licensavtal som Sanasto förvaltar samt den juridiska utbildning som ordnas för kunder och användare av litteratur. Man kan vara i kontakt med henne i frågor som gäller upphovsrätten till litterära verk, till exempel när man bedömer behovet av licens för användningen av litteratur eller när upphovsrättigheter har kränkts.

– Det känns inspirerande att börja jobba på Sanasto, eftersom jag upplever att det är meningsfullt att arbeta med frågor som gäller litterära upphovspersoners rättigheter, säger Lundelin om sin nya position.

Visste du detta?

Sanasto erbjuder juridisk rådgivning i ärenden som gäller litterära upphovsrättigheter och användningen av litteratur.

Jurist Satu Lundelin, [email protected].

I juridiska ärenden som gäller förlagsavtal och publiceringen av verk får du råd av Sanastos medlemsorganisationer.