Statistik över utlåningen har publicerats i OmaSanasto

Avoinna oleva kirja, jonka päällä on lasinen soikio.

I nya OmaSanasto kan du granska hur dina verk har lånats under de senaste åren. Statistik över utlåningen 2022 finns nu i OmaSanasto.

För bibliotekslån 2022 betalas 31 cent per lån. Du kan uppskatta utlåningsersättningens belopp som betalas i december med hjälp av anvisningarna nedan.

Räkna ut en uppskattning av kommande utlåningsersättningar

Din utlåningsersättning beror på din andel av utlåningen av dina verk. Information om din andel av lånen finns på fliken Statistik i OmaSanasto.

I din andel beaktas de verk som du skapat tillsammans med andra personer. Till exempel när det gäller översättares andel uträknas lånen som halva lån.

Exempel: min andel av lånen 100 lån x lånespecifik ersättning 0,31 € = 31 €.

Här ser OmaSanastos utlåningsstatistik-webbsida ut:

Kom ihåg att kolla följande saker i OmaSanasto senast 3.11.2023:

1) Förteckningen över dina verk. Kolla att alla dina verk finns med i förteckningen och att de har rätt antal författare och roller. Kom ihåg att lägga till olika upplagor av ett verk om de har olika ISBN-nummer. Sanasto kan betala ut ersättningar endast för verk som finns med i förteckningen.

2) Kontaktuppgifter. Kolla att dina kontakt- och bankuppgifter stämmer.

3) Skatteuppgifter. Om den skatteprocent som syns i dina uppgifter i webbtjänsten stämmer, behöver du inte göra någonting. Skicka skattekortet till oss bara om du vill ändra din skatteprocent. Skattekortet kan laddas i tjänsten OmaSanasto, skickas med e-post till adressen [email protected] eller till adressen Sanasto, Högbergsgatan 30 A, 00130 Helsingfors.

Vi betjänar

Våra kunder också kan fråga efter december månads ersättningsbelopp. Kontakta vår kundtjänst per e-post: [email protected] eller telefon +358 (0)9 5629 3300, vardagar kl. 10–15. Vänligen notera att det kan tidvis finnas rusning i kundtjänsten.