Vi presenterar: Finlands svenska författareförening

Sanasto har fyra medlemsorganisationer som också har varit med om att grunda Sanasto. I denna serie presenterar vi Sanastos medlemsorganisationer och frågar hur det står till. Som sist presenteras Finlands svenska författareförening (FSF). Frågorna har besvarats av Johanna Sandberg som nu jobbat ett år på FSF.

Finlands svenska författareförening (FSF) firar nästa år sitt 100-årsjubileum. På kansliet i centrum av Helsingfors jobbar en verksamhetsledare på heltid.

Vilka tjänster erbjuder FSF?

FSF:s viktigaste uppgift är att vara intressebevakare för finlandssvenska författare. Som medlem får du information om beskattning, pensionsfrågor, understöd och residens. Kansliet hjälper med förlagsavtal, rekommendationer för upphovsrättsersättning och är en länk mellan viktiga samarbetspartners för författaren så som Sanasto, Kopiosto och Läscentrum.

FSF har ett hus, Villa Biaudet i Lovisa, som donerades åt föreningen av Ulla Biaudet (Bjerne). Medlemmar kan vart tredje år ansöka om att få bo i huset.

Vem kan bli medlem?

Författare som gett ut två fristående skönlitterära verk på svenska kan söka om medlemskap i FSF.

Vem är med i styrelsen och vem bestämmer om stipendier?

Ordförande för FSF är författaren Peter Sandström. I styrelsen sitter sju medlemmar och två suppleanter som representerar olika regioner och genrer. Två gånger i året samlas en förstärkt styrelse för att besluta om föreningens stipendier och pris.

Föreningen i siffror:

  • Grundat: 1919
  • Medlemmar: 192
  • 55 % av medlemmarna är kvinnor
  • 6 % av medlemmarna är bosatta på Åland

 

 

Läs mera:
Finlands svenska författareförening  (webbsidor)

Läs alla presentationer i serien (på finska)