Ärvda upphovsrättigheter

Papereita ja kynä

I den här artikeln berättar vi om ärvda upphovsrättigheter.

När en litterär upphovsperson har avlidit, övergår upphovsrätten till rättsinnehavarna enligt bestämmelserna om giftorätt, arv och testamente. För många anhöriga till en avliden författare kan det vara en överraskning hur länge upphovsrättigheter gäller: upphovsrättigheterna är i kraft 70 år efter utgången av det år då upphovspersonen avled. Den nya rollen som innehavare av upphovsrättigheter kan väcka frågor: vad allt måste man göra?

Med tanke på upphovsrättigheter är rollen av den som fått rättigheterna efter upphovspersonen död mycket lik själva upphovspersonens: man ska be om lov för användningen av verk och rättsinnehavaren har rätt till ersättning när verk används.

Upphovsrättsersättningar från Sanasto

Sanasto betalar till upphovspersonens rättsinnehavare upphovsrättsersättningar, till exempel utlåningsersättning för bibliotekslånen av verk samt ersättningar för offentligt framförande av verk och deras användning som en del av nya publikationer. Vi betalar ut ersättningarna enligt användningen. Till exempel beloppet på utlåningsersättningen för en upphovsperson fastställs enligt det hur mycket upphovspersonens verk lånas på bibliotek. Sanasto får lånestatistiken från alla allmänna och högskolebibliotek i Finland.

Avgiftsfri medlemskap

Genom att ingå ett dödsboavtal med Sanasto och anmäla den avlidne upphovspersonens verkförteckning i vår webbtjänst oma.sanasto.fi kan rättsinnehavarna se till att de får alla upphovsrättsersättningar som Sanasto betalar ut. Vi betalar upphovsrättsersättningarna till rättsinnehavaren automatiskt enligt vår utbetalningstidtabell. Man behöver inte separat ansöka om ersättningarna.

När en rättsinnehavare ingår ett dödsboavtal med Sanasto, blir han eller hon Sanastos kund. Rättsinnehavaren har också rätt att anlita vår rådgivning i upphovsrättsfrågor och delta i utbildning som vi ordnar. Det kostar ingenting att bli kund hos Sanasto.

Upphovsrättsersättningar för dödsbon beskattas som kapitalinkomst. När det är fråga om en upphovsrättsersättning som har fåtts i arv, tar vi ut 30 procent skatt på kapitalinkomst. De som ärvt upphovsrättigheter behöver alltså inte skicka sina skattekort till Sanasto.

Om du har ärvt upphovsrättigheter av en litterär upphovsperson, vänligen kontakta Sanasto för att kontrollera att allt är i sin ordning gällande upphovsrättigheter.

Kontakta vår kundservice

Vår kundservice betjänar vardagar kl. 10–15.
Tfn +358 (0)9 5629 3300
info[at]sanasto.fi

Du kan också kontakta oss genom att fylla i blanketten Ärvda upphovsrättigheter.