Sanastos licenser för användning av litteratur i dödsannonser

Runo kuolinilmoitukseen – hanki lupa Sanastosta

Många har framställt önskemål om användningslicenser för dödsannonser till Sanasto. Tidigare har endast upphovspersonen kunnat bevilja licens, men sedan januari 2024 har man kunnat skaffa licens smidigt via vår licensbutik. Samtidigt får upphovspersonerna ersättning för användning av deras kreativa arbete. I och med den nya dödsannonslicensen kan vi betjäna både upphovspersoner och licenssökande ännu bättre. 

Upphovsrätten ska respekteras i alla sammanhang

För anhöriga som planerar en dödsannons är det ofta en tröst om man i litteraturen hittar en lämplig dikt eller ett annat textstycke som kompletterar minnesorden i dödsannonsen. Många avlidna personer har under sin livstid framställt önskemål om en viss dikt i sin dödsannons. Upphovsrätten ska dock respekteras i alla situationer. 

Publicering av litteratur i dödsannonser kräver licens. Det innebär att man för användning av text ska skaffa en licens och ersättning för användningen betalas till den ursprungliga upphovspersonen eller textens rättsinnehavare. 

Licenser för användning av dikter eller textutdrag i dödsannonser beviljas av Sanasto, och Sanasto betalar ut ersättningarna till upphovspersonerna. 

En dikt eller ett textutdrag ska publiceras i originalformen. För redigering eller förkortning av en dikt krävs alltid tillstånd av upphovspersonen. Upphovspersonens och den eventuella översättarens namn ska anges i anslutning till dikten eller textstycket. 

Skaffa licens smidigt via Sanasto

I januari 2024 lanserade Sanasto en licens för publicering av text i dödsannonser. Priset på licensen är 44 euro (+ moms 10 %). Licensen täcker användning av text i en dödsannons, som får publiceras i två tidningar. 

Vi kan bevilja licens för de upphovspersoners räkning som är kunder hos Sanasto. Det gäller också att komma ihåg att tillstånd krävs av både upphovspersonen och översättaren om det är fråga om översatt text. År 2024 representerar Sanasto över15 000 upphovspersoner inom litteratur i Finland. 

Obs! Sanastos licens täcker endast publicering av litteratur i dödsannonser. Den täcker inte tidningens annonsavgift. 

Vad är upphovsrätt och vad skyddar den? 

Upphovsrätten uppkommer automatiskt när ett verk skapas. Upphovsrätt förutsätter att verket är tillräckligt självständigt och originellt, dvs. uppfyller villkoren för ett verk. Inom litteratur får både författare och översättare upphovsrätt. 

Upphovsrätten gäller under upphovspersonens (dvs. författarens eller översättarens) livstid och i 70 år efter utgången av dödsåret. Efter upphovspersonens frånfälle övergår upphovsrätten i allmänhet till arvingarna. Sanasto kan bevilja licens för verk av upphovspersoner som avlidit för mindre än 70 år sedan och levande upphovspersoner. 

I korthet 

  • Publicering av en dikt eller ett textstycke i en dödsannons kräver licens, som kan köpas via Sanasto. 
  • Priset på licensen är 44 euro + moms 10 % / annons (1–2 tidningar), och det maximala antalet tecken är 800. 
  • Texten ska publiceras i originalform. 
  • Sanasto betalar ut ersättningarna till upphovspersonerna. 
  • Verk av upphovspersoner som avlidit för över 70 år sedan får användas utan licens. 

 
Skaffa licens för användning av litteratur i dödsannonser via Sanastos licensbutik. 

Läs mer om upphovsrätten inom litteratur.

Kontakta vår kundservice

Du kan kontakta vår kundtjänst. De flesta licensärenden kan du dock sköta direkt i vår licensbutik. 

Vår kundservice betjänar vardagar kl. 10–15.
Tfn +358 (0)9 5629 3300
info[at]sanasto.fi