Så här beaktar du upphovsrätten i dödsannonser

tekijänoikeudet kuolinilmoituksissa

Får jag använda dikter eller andra textstycken i dödsannonser, och behövs det tillstånd för det? Och om jag använder en avliden författares text? Får jag redigera texten i annonsen? Var och hur inhämtar jag tillstånd för att citera litteratur i en dödsannons? I den här artikeln tar vi upp användning av litteratur i dödsannonser och svarar på vanliga frågor om detta.

Upphovsrätten ska respekteras i alla sammanhang

Dödsannonser är ett känsligt ämne. För anhöriga som planerar en dödsannons är det ofta en tröst om man i litteraturen hittar en lämplig dikt eller ett annat textstycke som kompletterar minnesorden i dödsannonsen.

Upphovsrätten ska dock respekteras i alla sammanhang; tillstånd bör inhämtas för publicering av litteratur i dödsannonser, och ersättning för användningen ska betalas till den ursprungliga upphovspersonen eller innehavaren av rättigheterna till texten. En dikt eller ett textstycke ska publiceras i den ursprungliga formen, och redigering eller förkortning av texten kräver alltid tillstånd av upphovspersonen. Upphovspersonens namn ska anges i samband med dikten eller textstycket. Det gäller också att komma ihåg att tillstånd krävs av både upphovspersonen och översättaren om det är fråga om översatt text.

Tillstånd för användning av litteratur i dödsannons direkt av upphovspersonen

Eftersom Sanasto inte har en tillståndslösning med aktörer som tillhandahåller dödsannonstjänster, ska tillstånd för användning av litteratur i dödsannonser begäras direkt av upphovspersonen. Då avtalar man också om ersättningen direkt med upphovspersonen. Som hjälp vid prissättningen kan man använda Sanastos prislista. Vi rekommenderar skriftligt avtal om användningen och ersättningen, till exempel per e-post.

Vår kundtjänst hjälper också gärna med att kontakta upphovspersonen. Sanasto representerar nästan 17 000 upphovspersoner inom litteratur i Finland.

När upphör upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller under upphovspersonens livstid och i 70 år efter utgången av dödsåret. Efter upphovspersonens frånfälle övergår upphovsrätten i allmänhet till arvingarna. Om upphovsrätten till text inte längre gäller får den användas utan tillstånd. Till exempel dikterna av Eino Leino, som dog 1926, omfattas inte längre av upphovsrätten.

Läs mer om upphovsrätten inom litteratur.

Målet är en enkel tillståndsmodell framöver

Vi strävar efter att ta fram en tillståndsmodell för dödsannonser utgående från modellen i Sverige. I Sverige slöt man ett avtal 2019, enligt vilket begravningsbyråernas kunder kan söka efter en lämplig dikt i en diktbank via vilken ersättningen betalas till upphovspersonen. Vi ser fram emot att vi även i Finland kommer att hitta en bra lösning tillsammans med begravningsbyråerna och medierna.

Kontakta vår kundservice

Du kan kontakta vår kundtjänst för att nå upphovspersonen.

Vår kundservice betjänar vardagar kl. 10–15.
Tfn +358 (0)9 5629 3300
info[at]sanasto.fi